ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่ : 31 ก.ค. 2555
ที่มา : ฝ่ายโครงการพิเศษ
อ่าน : 682

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218