ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมครู ตชด.ประจำปี งบประมาณ 2553วันที่ : 19 มี.ค. 2553
ที่มา : ฝ่ายโครงการพิเศษ
อ่าน : 1539

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218