ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ฝ่ายโครงการพิเศษร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23ออกนิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 8 โรง  เพื่อนิเทศประจำภาคเรียนที่ 2/2552 และติดตามผลการจัดทำหนังสื่อแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ในระหว่างวันที่  9-12  พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  และสกลนคร 

 วันที่ : 3 พ.ย. 2552
ที่มา : suwanan
อ่าน : 1058

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218