ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ อบรมการวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ]
วิทยากรโดยเขตพื้นที่การศึกษา
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218