ฝ่ายโครงการพิเศษ

SPECIAL PROJECTS,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ติดต่อเรา

ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

47000  โทรภายใน 218  โทรสาร  042-743711

ฝ่ายโครงการพิเศษ ห้อง 812 (อาคารกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราลภัฏสกลนคร 042-743711 โทรภายใน 218